STORING

Bekijk hieronder één van de veel voorkomende storing. Mocht uw probleem er niet
tussen staan neem dan contact met ons op.

Airco werkt niet onmiddelijk

Als het toestel is gestopt en onmiddelijk weer wordt opgestart, zal de compressor gedurende 3 minuten stoppen om de zekeringen niet te laten springen.

Als de stekker er wordt uitgetrokken en er daarna opnieuw wordt ingestoken, zal gedurende 3 minuten het beveiligingscircuit in werking treden om het toestel te beschermen.

Airco koelt niet, het lampje knippert

Er is een storing gemeld, u moet de airconditioning resetten. U kunt dat doen op één van de volgende manieren:

1   Trek de stekker eruit en wacht drie minuten om vervolgens weer de stekker erin te stoppen.
2   Zet de werkschakelaar op de buitenunit uit, wacht drie minuten en zet de werkschakelaar weer aan.
3   Draai of zet de zekering uit in de meterkast waarop de airconditioning is aangesloten. Wacht drie minuten en draai of zet de zekering weer aan.

Mijn airco reageert niet

Vervang de batterijen van de afstandsbediening. Check in de meterkast of de zekering operationeel is.

Geluid van airco

Tijdens de werking van het toestel en onmiddelijk na het stop zettem, kunt u water horen lopen in de leidingen. Gedurdende twee a drie minuten na het opstarten kan dit geluid ook waarneembaar zijn (geluid van stromend koelmiddel). Tijdens de werking kunt u kleine 'krak' geluidjes horen, dit komt door de uitzetting en inkrimping van de frontplaat door de temperatuursveranderingen. Als de Heating functie aanstaat, kan af en toe een sissend geluid te horen zijn. Dit komt door het automatisch ontdooien.

Geur van airco

De binnenunit kan bepaalde geuren afgeven. Dit komt door geuren uit de ruimte die worden opgenomen door de binnenunit (tabak, ...).

Damp uit de airco

Er kan een beetje damp uit de binnenunit komen als de Cooling en/of Dry functie in gebruik is. Dit komt door de plotselinge afkoeling van de lucht in de ruimte, wat condensvorming en damp kan veroorzaken.

Ook tijdens de automatische ontdooicyclus kan het toestel stoppen en damp produceren.

Uitblaas stopt van ventilator, of is zwak

De ventilator draait met lage snelheid wanneer de Heating functie wordt gestart om de inwendige onderdelen te laten opwarmen. Als de kamertemperatuur stijgt omdat de Heating functie aanstaat, zal de buitenunit met zeer lage snelheid draaien. Als u de ruimte verder wilt verwarmen, moet de thermostaat hoger worden ingesteld. Tijdens de automatische ontdooicyclus zal de buitenunit tijdelijk stoppen. Het OPERATION controlelampje zal knipperen.

De ventilator draait met lage snelheid als de functie Dry aanstaat of als het toestel de kamertemperatuur aan het bewaken is. De ventilator draait met zeer lage snelheid in de SUPER QUIET functie. De ventilatoren draaien met zeer lage snelheid in de AUTO functie.

Er lekt water uit de buitenunit

Tijdens de automatische ontdooicyclus kan er water van de buitenunit lekken.